Forvaltningsplanarbeidet for Gutulia nasjonalpark

Gutulisetra
Gutulisetra, Foto: Egil Bakken

For å sikre god dialog og god informasjonsflyt under forvaltningsplanarbeidet for Gutulia nasjonalpark, ønsker nasjonalparkstyret å legge ut informasjon om; møter, relevante dokumenter som blir utarbeidet, hva som skjer i forhold til ulike interessegrupper, innspill til forvaltningsplanen mm. Siden oppdateres fortløpende, ettersom arbeidet går fremover.

(Publisert:28.09.2015 Sist endret:03.04.2020)