Planer og publikasjoner

Under er en oversikt over planer som er utarbeidet spesifikt for Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker, og generell litteratur om verneområdeforvaltningen.

Årsmelding 2019 - (pdf)

 

Årsmelding 2018 - (pdf)

 

Årsmelding 2017 - (pdf)


Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 - last ned

(Publisert:12.12.2017)

Beøksstrategi

Brukerundersøkelse for Femundsmarka og Gutulia 2015 Prosjektplan

(Publisert:20.04.2016 Sist endret:12.12.2017)

Årsmeldinger

Årsmelding 2015

(Publisert:20.04.2016)

Publikasjoner

(Publisert:20.01.2015 Sist endret:28.01.2015)

Verneforskrifter

Kart over verneområdene, her med markert urskogsområde. Kilde: Forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark (2014)

I "Forvaltningsplan  for Femundsmarka nasjonalpark", datert oktober 2014, er det 9 vedlegg: Verneforskrift for Femundsmarka nasjonalpark Verneforskrift for Femundslia landskapsvernområde Verneforskrift for Langtjønna landskapsvernområde Bevaringsmål - begrepsforklaring Bevaringsmål for Femundsmarka nasjonalpark Samletabell for aktuell tiltak i Femundsmarka nasjonalpark i perioden ...

(Publisert:20.01.2015 Sist endret:23.01.2015)

Kongelig resolusjon

Følg med på infoskiltene; det lønner seg. Foto: Kirsten Thyrum

Kongelige resolusjoner er avgjørelser tatt av Regjeringen i statsråd under ledelse av Kongen. Femundsmarka nasjonalpark og Femundsmarka landskapsvernområde ble opprettet ved kongelig resolusjon av 9. juli 1971 som en del av den første landsplanen for nasjonalparker i Norge. I 2003 ble verneområdene utvidet, og det skjedde ved kongelig resolusjon av 21. februar 2003. Da ble verneplanen for...

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:20.04.2016)

Forvaltningsplaner

En forvaltningsplan skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet. Samtidig skal den bidra til å sikre en enhetlig forvaltning ved å gi konkrete retningslinjer for praktisering av verneforskriftens bestemmelser, samt å avklare hva som kan tillates av aktiviteter og tiltak. Forvaltningsplanen må utarbeides innenfor rammene av verneforskrifta. For grunneiere, ...

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:20.09.2020)