Oppstartmelding for forvaltningsplan

Lillebovollen
Lillebovollen, Foto: Henriette B. Kildahl

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia melder med dette om at arbeidet med forvaltningsplanen for Gutulia nasjonalpark nå er i gang. En forvaltningsplan er en utdyping av verneforskriften for området, og skal gi konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging mm.


 

Les oppstartmelding og mer om forvaltningsplanarbeidet her.

 


Lokal medvirkning er viktig for å sikre at relevant bruk, informasjon, skjøtsel og eventuell tilrettelegging eller lignende blir behandlet i forvaltningsplanen. Vi ønsker derfor innspill til oppstartmeldingen fra alle berørte parter.

Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal ha en rådgivende funksjon i forvaltningsplanarbeidet. Følgende organisasjoner er invitert til å delta i arbeidsgruppa; Statskog, Engerdal fjellstyre, Engerdal kommune, Statens naturoppsyn og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/ Reindriftsavdelingen.

Det er viktig at alle som har innspill sender disse til nasjonalparkstyret. Vi ber om at innspillene konkretiseres så langt som mulig. Nasjonalparkstyret vil gå gjennom og sortere alle innspill etter høringsfristen. Alle innspill til oppstartmeldingen sendes innen 15. oktober 2015 til:

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia

Postboks 4710, Sluppen

7468 Trondheim

E-post: fmstpostmottak@fylkesmanne.no

Etter at et utkast til forvaltningsplanen er utarbeidet, vil planen bli sendt på offentlig høring. Dvs. at det er mulig å gi innspill og kommentarer både underveis i prosessen og til selve utkastet til forvaltningsplanen.

(Publisert:28.09.2015 Sist endret:11.05.2016)