Registrering av båter i Femundsmarka nasjonalpark

Båt ved Roasten
Båt ved Roasten, Foto: Kirsten Thyrum

Det skal utarbeides en oversikt over eksisterende båter i nasjonalparken og hvem som har rett til å ha båter liggende, samt føre kontroll med at nye båter ikke fraktes inn uten at det er gitt tillatelse til dette. Det er også registert noen båtvrak som bør fraktes ut av området.

Registrering av båter blir gjort i et samarbeid med naturoppsynet i området.

På Engerdalssiden er det lagt igjen brev til båteier på 15 båter og 2 båtvrak, samt registert ca ti båter som har kjent eier. På Rørossiden er det registrert og lagt igjen brev på 30 båter og 2 båtvrak.

Det gjenstår kartlegging i området ved Rønsjøen, Muggavassdraget og nord for Mugga. Dette vil bli fulgt opp i 2016. De som har båter i området pr i dag og hadde båter liggenede før 2003, vil få et oblat som kan festes på båten, slik at naturoppsynet for framtiden kan ha en oversikt over registrerte båter i verneområdet. Båteierne blir også oppfordret til å ha mørk bunn på båten og legge disse så lite synlig som mulig.

(Publisert:30.09.2015)