Nye ansikt i Femundsmarka og Gutulia

F.v. Kirsten Thyrum, Christian Elgaaen og Sindre Kolstad Valan
F.v. Kirsten Thyrum, Christian Elgaaen og Sindre Kolstad Valan

Christian Elgaaen er ny styreleder og Sindre Kolstad Valan er ny nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia.

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia har i vår konstituert nytt styre for verneområdene. Ny leder er Christian Elgaaen, varaordfører i Røros kommune og ny nestleder er Line Storsnes, ordfører i Engerdal kommune.

Det er opprettet en ny stilling som nasjonalparkforvalter for Femundsmarka og Gutulia, denne har kontorplassering på Skrivargarden i Drevsjø. Sindre Kolstad Valan fra Røros er ansatt i den nye stillingen. Det er allerede en eksisterende forvalterstilling på Røros, lokalisert til Doktortjønna og Kirsten Thyrum innehar denne stillingen.

Andre medlemmer av nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia er:

Olav Røssum representerer Innlandet fylkeskommune, Kari Anita Furunes representerer Trøndelag fylkeskommune, Eva Nordfjell og Inge Even Danielsen representerer Sametinget

Varamedlemmer til styret er: Hilde Fjorden, Terje Langfloen, Charlotte Veland Hoven, Bjørn Einar Salvesen, Marie Kristine Lorentzen og Jarle Jonassen

Nasjonalparkstyret har ansvar for alle saker som gjelder forvaltning og tilrettelegging i Femundsmarka og Gutulia. For tiden jobbes det med ny besøksstrategi for områdene, der en i enda større grad vil ønske velkommen inn til disse flotte verneområdene. 

(Publisert:10.06.2020)