Ny utedo ved Muggosen

Ny do ved Muggosen
Ny do ved Muggosen, Foto: Tom Johansen

Innenfor Langtjønna landskapsvernområde er det etablert to tilrettelagte leirplasser i tillegg til de åpne buene. Nå er den første doen satt opp, ved Muggosen.

I likhet med de åpne buene er det framkjørt ved til leirplassene og det er etablert faste bålplasser. Målet med denne tilretteleggingen er å skåne omkringliggende vegetasjon og kanalisere leiraktivitet, spesielt av større grupper. Med økende bruk fant forvaltningsmyndigheten det nødvendig å sette opp utedo ved disse. Den første, ved Muggosen, er nå kjørt ut og satt på plass. Litt grunnarbeid som må gjøres på barmark, gjenstår. Den andre doen, som skal plasseres ved Feragen, blir etter planen kjørt ut før påske.

Doen er bygget av Ingar Gravrok, Statskog og bildet viser en fornøyd konstruktør som "prøvesitter" dassen. Arne Langen bidro med transport og tilrettelegging i terrenget.

 

Tekst og foto:  Tom Johansen, Statens naturoppsyn (SNO)

(Publisert:25.03.2017)