Forvalntingsplan for Femundsmarka

Forvaltningsplan for Femundsmarka
Forvaltningsplan for Femundsmarka , Foto: Nasjonalparkstyret

Forvaltningsplanen for Femundsmarka nasjonalpark med tilliggende landskapsvernområder, ble godkjent av Miljødirektoratet i 2014. Planen er tilgjengelig på forvaltningsknutepunktene, og i ekspedisjonen i Røros og Engerdal kommuner. Planen kan også lastes ned her.

Forvaltningsplanen inneholder en naturfaglig beskrivelse av Femundsmarkaområdet, bevaringsmål, status for ulike brukerinteresser og gir retningslinjer for forvaltningen.

(Publisert:28.01.2015 Sist endret:30.09.2015)