Nasjonalparkstyret - møte 5. -6. oktober

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil gjennomføre en befaring i Gutulia den 5. oktober i forbindelse med oppstart av forvalntingsplan for Gutulia. Det blir gjennomført et ordinært styremøte i Elgå den 6. oktober. Møteinnkalling ligger her.

(Publisert:30.09.2015 Sist endret:19.12.2016)