Mange besøker Femundsmarka og de blir lenge

Foto: Kirsten Thyrum
Foto: Kirsten Thyrum

Funn fra brukerundersøkelsen viser at Femundsmarka nasjonalpark befester sin stilling som et attraktivt område for villmarksopplevelser. Mange reagerer likevel på forsøplingen i verneområdene.  

Sommeren 2015 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Femundsmarka og Gutuliaområdet. Denne viser at det er stor spredning i alder og kjønn blant de som besøker området, og et overraskende høyt antall utlendinger. Mange blir i området mer enn fem netter og en stor andel baserer seg på overnatting i telt og lavvo.

Det er gjort sammenlignende undersøkelser i andre nasjonalparker og resultatene fra disse viser at trenden går i retning av mer dagstur og helgebesøk.

 

Utlendinger dominerer

Av de som registrerte seg i besøkskassene var 54 % utlendinger. Det gjør Femundsmarka til den mest internasjonale parken i Norge. Bare Jotunheimen kommer opp mot dette, her er andelen utlendinger på 45%. Svenskene er i flertall ved Grøvelsjøen, Sylen, Valdalfjellet og i  Norges minste nasjonalpark, Gutulia.

 

Allsidig friluftsliv og forsøpling

Femundsmarka har tilbud til ulike grupper av besøkende. Mange oppgir gode fiskemuligheter, fine vann og vassdrag for kanobruk, men de fleste opplever likevel området til fots.

Halvparten av de som er i området synes det er sjenerende med forsøpling i området. Flesteparten ønsker heller ikke en større grad av tilrettelegging inne i verneområdene. En del påpeker at det er mye mindre tilrettelagt med klopper (utlagte planker som bidrar til at man komer tørrskodd over myrer og bekker)  på norsk side, enn om du går i de svenske verneområdene.

 

Gjennomføring av undersøkelsen

15 selvbetjeningskasser ble satt ut ved kjente innfallsporter rundt verneområdene og på båten Fæmund II. Over 3000 svarte på brukerundersøkelsen. Det er et svært høyt antall, sammenlignet med andre nasjonalparker som har gjennomført tilsvarende undersøkelser.

Halvparten av de som svarte la også igjen e-postadressen sin, slik at de ble med på en omfattende etterundersøkelse. Vi har derfor et stort og omfattende materiale som vil være et godt grunnlag for å utarbeide besøksstrategi for disse områdene. 

 

Se resultatet av brukerundersøkelsen (pdf)

(Publisert:25.05.2016 Sist endret:19.12.2016)