Konstituerende styremøte for nytt nasjonalparkstyre 14. mars 2016

Miljødirektoratet har nå oppnevnt nye representanter til Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia for perioden 2016-2019. Det nye styret vil konstitueres i møte 14. mars 2016, samtidig skal de delta på todagers opplæring/kompetansedager på Oppdal sammen med andre verneområdestyrer. Møteinnkalling og saksframlegg til konstituerende møte finner du her.

(Publisert:10.03.2016 Sist endret:19.12.2016)