Kartlegging av kulturminner i Gutulia

Utsikt over Valsjøen. Foto: Thea Sørensen
Utsikt over Valsjøen. Foto: Thea Sørensen

Kulturminnene i Gutulia nasjonalpark er kartlagt. Arbeidet er gjort i sommer av arkeolog Thea Sørensen. Nå foreligger rapporten.

Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia nasjonalpark arbeider med forvaltningsplanen for området. Planen skal inneholde retningslinjer for forvaltning, skjøtsel, tilrettelegging og informasjon. I sommer har arkeolog Thea Sørensen vært i felten sammen med Amund H. Steinbakken. En rekke kulturminner er nå registrert. Last ned rapporten fra feltarbeidet (pdf).

(Publisert:02.09.2016 Sist endret:19.12.2016)