Forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Forvaltningsplanen for Gutulia nasjonalpark er nå ferdigstilt.

Planen innholder:

- Om verneformål og verneverdier

- Naturkvaliteter og bevaringsmål

- Om brukerinteresser

- Forvaltningens oppgaver og tiltak

- Om saksbehandling

- Besøksstrategi

(Publisert:20.09.2020)