Buer i Femundsmarka fredet

Syv av de åpne buene i Femundsmarka er nå fredet av Riksantikvaren. Vedtaket ble gjort den 24. oktober. Blant buene som er fredet, er Langtjønnbua (bildet). Dette er den eldste fløtarbua i Femundsmarka. Bua ble oppført i 1890-åra, påbygd i 1946 og restaurert i 1975 av Konrad Tørres. Her kan du oppleve hvordan tømmerhoggerne bodde for 100 år siden. Foto: Tursiden.net

Innenfor eller like utenfor nasjonalparken ligger til sammen 17 åpne buer som eies av Statskog. Buene har sin bakgrunn i skogbruket eller som jakt- og fiskebuer. Med ett unntak ligger samtlige av buene i Røros kommune.

Følgende buer i Røros er fredet: Fautbua, Kløfthåbua, Langtjønnbua (bildet), Litjrennbua, Lortholbua, fløterbu ved Rismosjøen, fløterbu ved Roasten og bua på Furubakken.

I forbindelse med fredningen i høst presiserte Gunnar Lien, administrerende direktør i Statskog følgende: - Som fellessskapets grunneier legger Statskog til rette for folks friluftsliv. Vi er opptatt av vern gjennom bruk, og vil for de fleste anleggene som nå fredes, invitere til overnatting og opplevelser midt i historien. Det gjør tidligere tider mer levende og inntrykkene sterkere.

(Publisert:06.12.2017)