Brukerundersøkelse i Femundsmarka og Gutulia

Selvregisteringskasse
Selvregisteringskasse, Foto: Henriette Kildahl

Det er gjennomført en egen brukerundersøkelse for Femundsmarka og Gutulia. Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvem som besøker vernområdene og deres oppfatning av området, samt ønsker og behov i forhold til informasjon, tilrettelegging og slitajse etc.

I forbindelse med brukerundersøkelsen ble det 1. juli satt ut 15 selvregistreringskasser i området, tilsvarende den som er avbildet og det har allerede kommet inn over 2000 svar. Kassene vil stå ute til 1. oktober.

Det ble gjennomført en tilsvarende brukerundersøkelse på slutten av 80 tallet, i regi av NINA forsker Odd Inge Vistad, som tok sin doktorgrad på ferdsel og slitasje i Femundsmarka.

Det vil bli utarbeidet en analyse og rapport etter at undersøkelsen er ferdig gjennomført. Metodikken går ut på at besøkende fyller ut et svarkort som samles i kassa. De som ønsker kan frivillig legge igjen e-post adresse og vil da medvirke i en mer omfattende etterundersøkelse.

Vi er særlig opptatt av at lokalbefolkningen også bidrar med svar i denne brukerundersøkelsen. Resultatene og kunnskapen vi får fra denne undersøkelsen vil være et viktig bidrag til arbeidet med en besøksstrategi for Femundsmarka. Samt et innspill til forvaltningsplanarbeidet for Gutulia.

Rapporten fra undersøkelsen vil bli lagt tilgjengelig på hjemmesiden så snart den foreligger.

(Publisert:25.09.2015 Sist endret:30.09.2015)