Ferdsel og friluftsliv

Femunden er den tredje største innsjøen i Norge, og sjøen er ikke regulert. Innsjøen trafikkeres i turistsesongen av rutebåten MS «Fæmund II» med anløp i Femundsenden (sør), Buvika, Elgå, Revlingen, Jonasvollen, Haugen, Femundshytta, Røa og Synnervika (nord). Det er bussforbindelse mellom Synnervika og Røros. Det er også bussforbindelse mellom Femundsenden og Trysil. Foto: Arne A. Tønset
Femunden er den tredje største innsjøen i Norge, og sjøen er ikke regulert. Innsjøen trafikkeres i turistsesongen av rutebåten MS «Fæmund II» med anløp i Femundsenden (sør), Buvika, Elgå, Revlingen, Jonasvollen, Haugen, Femundshytta, Røa og Synnervika (nord). Det er bussforbindelse mellom Synnervika og Røros. Det er også bussforbindelse mellom Femundsenden og Trysil. Foto: Arne A. Tønset

Både sommer og vinter er Femunden viktig for adkomsten til nasjonalparken. Sommerstid trafikkeres sjøen av rutebåten M/S Fæmund II. Dette gjør det mulig å starte turen fra Røosen, Haugen og Revlinga (vest for Svukuriset turisthytte). Spesielt Røosen er et viktig utgangspunkt for fiskere og fotturister. Svært mange av lokalbefolkningen benytter også egen båt på Femunden.


Femunden er den tredje største innsjøen i Norge, og sjøen er ikke regulert. Innsjøen trafikkeres i turistsesongen av rutebåten MS Fæmund II med anløp i Femundsenden (sør), Buvika, Elgå, Revlingen, Jonasvollen, Haugen, Femundshytta, Røa og Synnervika (nord). Det er bussforbindelse mellom Synnervika og Røros. Det er også bussforbindelse mellom Femundsenden og Trysil

Langen turisttasjon i nordenden av Femundsmarka og Elgå i sørenden er utgangspunkt for mange fotturister. Sommerstid er det også mulig å bruke båtrute fra Grövelsjön på svensk side inn til Sylen. Herfra er det relativt kort veg inn til nasjonalparken. Et nærmest sammenhengende sjøsystem gjør de indre, sentrale delene av Femundsmarka lett tilgjengelig for kanopadlere. De fleste padlerne starter fra svensk side av grensa.


Utgangspunktet for turer i vinterhalvåret er stort sett de samme som om sommeren. Den islagte Femunden gir gode muligheter for turer østover i nasjonalparken. Snøskutertraseer etter reingjetere, oppsittere og oppsyn gjør det lettere for skiløpere og hundekjørere å ta seg innover i Femundsmarka, og en kan si at skutersporene i stor grad styrer trafikken vinterstid. Det er også mulig å kjøre egen snøskuter nesten inn til grensa fra svensk side.


Den Norske Turistforening har to overnattingsplasser innenfor nasjonalparken/ landskapsvernområdet (kart 7). Like utenfor er det flere steder med privat innkvartering. Mellom disse overnattingsplassene er det et rutenett for fotturer. Disse er ikke merket med tanke på vinterbruk. Det er også forbindelser til rutenettet i Sverige. Oppsitterne på gardsbruk ved Femunden har buer som leies ut til turister. Videre finnes flere åpne buer for allmenheten nord for Røa (kart 7). Med unntak av to så er Statskog eier av disse. (Tekst: Forvaltningsplan for Femundsmarka nasjonalpark)

 

NB: Les mer om ferdselen og friluftslivet i Femundsmarka nasjonalpark, last ned side 59-69 i forvaltningsplanen, inkl. kart som viser betjente overnattingshytter, åpne hytter/buer, selvbetjent overnattingshytte, samt leirplasser m.m. - LAST NED (pdf)

Last ned: "Femundsmarka. Med kano og fiskestang til Norges Morgenland" (pdf utgitt av Direktoratet for naturforvaltning, nå Miljødirektoratet)

(Publisert:23.01.2015 Sist endret:26.01.2015)