Fokstugu landskapsvernområde

Fokstugu gård er en av de gamle fjellstuene over Dovrefjell og tar fortsatt i mot reisende, først og fremst pilegrimer. Garden  ligger sentralt i landskapsvernområdet og er innfallsport til Fokstumyra. Svånåtindan, Skredahøin og Snøhetta bak. Foto:CSB
Fokstugu gård er en av de gamle fjellstuene over Dovrefjell og tar fortsatt i mot reisende, først og fremst pilegrimer. Garden ligger sentralt i landskapsvernområdet og er innfallsport til Fokstumyra. Svånåtindan, Skredahøin og Snøhetta bak. Foto:CSB

Fokstugu landskapsvernområde ligger på begge sider av E6 og Dovrebanen fra Hondyrju til Avsjøen. Det omslutter Fokstumyra naturreservat og sammen med naturreservatet binder det sammen Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark i nord og Dovre nasjonalpark i sør.

Fokstumyra naturreservat er RAMSAR-område og forvaltes av Fylkesmannen i Oppland.

Landskapsvernområdet har et areal på 79 km2 og utgjør 1,8 % av arealet av verneområdene vi forvalter.  Det ligger i sin helhet i Dovre  kommune.

Formålet med Fokstugu landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, vegetasjon og kulturminner, geologiske forekomster og landskapsformer.

Nærmere opplysninger finner du her:

Endringer av grensene og faktaark etter vern av tidligere Hjerkinn skytefelt er nå inne i NATURBASE.

(Publisert:13.01.2015 Sist endret:14.09.2018)