Kjørebevis/-kjørebok

Alle tillatelser til motorisert ferdsel i verneområdene ledsages av kjørebevis/-bok. Denne skal alltid sendes inn etter sesongen.

Har du flerårig tillatelse, er selve kjørebeviset/-boka ettårig og fornyes automatisk hvert år så lenge tillatelsen gjelder. Vel og merke om du sender inn etter sesongen!
Har du ikke sendt inn får du heller ikke ny og har ikke anledning til å kjøre - bevis/-bok skal alltid være med.

Kjøreboka skal fylles ut både før du starter og når turen er ferdig.
Ved kontroll kan Statens naturoppsyn og politiet skrive ut gebyr om boka ikke er fylt ut med starttidspunkt og andre obligatoriske opplysninger.

Innsendt kjørebok fungerer som restanse, dvs påminning til oss om å sende ut ny. Uten innsending blir det ingen restanse, og ingen ny blir sendt ut. Derfor er det viktig å returnere også om du ikke har kjørt, om du vil ha ny for neste sesong.
Returner kjørebok umiddelbart etter sesongen. Da glemmer du det ikke, og den er på plass når vi begynner å sende ut nye. Dette gjør vi vanligvis gjennom november-desember.

Det er så mange slike tillatelser (et par hundre) at vi har ikke kapasitet til å passe på dere som har tillatelser.

Du må selv huske å søke på ny når tillatelsen er utløpt, selv om vi prøver å minne om det.

For at postmottaket lett skal finne saken din som inngående skal registreres på, trenger de arkivsaknummeret som står øverst på kjøreboka. Derfor:
- Send enten hele arket eller et skann av hele arket, eller
- Tar du bilde med mobilen, påse at arkivsaknummeret er med, eller
- Sender du e-post om at du ikke har kjørt, oppgi arkivsaksnummer.
- Har du mer enn en tillatelse, send dem som separate e-poster.

Arkivsaksnummeret er på formen ÅÅÅÅ/NNNN - eks 2015/2468.

Kjørebevis/-bok har et todelt formål:

  1. Kontroll - med at kjøringen er i samsvar med tillatelsen, utfyllinga skal sikre at det er mulig å kontrollere at antall turer gitt ikke overskrides.
  2. Statistikk - oversikt over omfang og lokalisering av trafikk. Dette overstiger dessverre kapasiteten i sekretariatet, men vi er ute etter f.eks. en student som kan gjøre dette som del av en studentoppgave. Ta kontakt om interessert.


Er du leiekjører?
Da skal oppdragsgiver ha fått kjørebevis med kjørebok fra oss. Den skal du få av vedkommende, og fylle ut kjøreboka i denne, i tillegg til den kommunale kjøreboka. Når oppdraget er ferdig, skal oppdragsgiver få utfylt bok i retur, og sende til oss. Eller du sender inn, etter avtale med ham/henne.
NB! Sender du for flere, send dem som separate e-poster!

Det er kommunen som avgjør hvem som får leiekjøringsløyve.

Har du tillatelse til å bruke leiekjører?
Dette er standard for hytteeiere. Da gir du kjørebevis /-bok til den som kjører for deg (skal være godkjent av kommunen).
Vedkommende fyller ut kjøreboka før og etter oppdrag og returnerer den til deg, du sender den til oss. Tar du sjansen på at leiekjøreren din har god hukommelse, kan du selvsagt be vedkommende sende den direkte til oss etter endt oppdrag.
I brukssoner i Sunndal og Lesja kan hytteeier - uten ytterligere tillatelse - bruke leiekjører til inntil 5 turer per hytte der det ikke er sommervei / 2 per hytte der det er sommervei . Leiekjørere i aktuelle områder vet hvor dette er. Disse leiekjørerene har i tillegg godkjenning fra nasjonalparkstyret.

Er du leiekjører og har egen hytte kan du kjøre for deg selv, men skal forsatt ha en egen tillatelse og kjørebevis /-bok for egen hytte. Den leverer du da til deg selv for innsending...

Sammen med Langsua (initiativtaker) arbeider vi med en app-basert løsning. Hendvend dere til sekretariatet v/ Bjurstedt om du ønske å være med å prøve ut dette. Dette vil forenkle og forbedre ikke minst rapportertingen og analyse av dataene.

(Publisert:14.12.2017 Sist endret:05.02.2020)