Motorferdsel i utmark - søknad

Snøscooter dominerer søknadsbunken, men også annen motorferdsel kan være aktuell. Her helikopter på Snøhetta, i samband med bygging av ny antennemast. Foto:CSB
Snøscooter dominerer søknadsbunken, men også annen motorferdsel kan være aktuell. Her helikopter på Snøhetta, i samband med bygging av ny antennemast. Foto:CSB

Motorferdsel utgjør brorparten av søknadene vi behandler. De enklere sakene etter vernereglene (§ 3 i verneforskriften) kan normalt behandles administrativt.  Hvor raskt avhenger av arbeidssituasjonen.
Øvrige saker må til arbeidsutvalg eller styre.  Se møteplanen.  Søknader må helst være inne seinest fire uker før møtet de skal opp i.

For å sikre raskest mulig behandling, bruk skjemaene nedenfor. Husk at du sender søknad via kommunen du skal kjøre i / starter turen fra. Les veiledningen og fyll ut nøye. 

Det er viktig at kjørerute og bestemmelsessted nøyaktig og entydig beskrevet. Bruk gjerne kart - og gateadresse, som fler og fler kommuner nå har på plass! Forvalterne er ikke nødvendigvis lokalkjente i hele området. Er vi i tvil her, får du søknaden i retur. Samme gjelder om det er andre mangler i søknaden.
Noen kommuner (bl.a. Sunndal) har helelektronisk skjema på sin hjemmesider. Ikke bruk disse - de er ikke tilpasset verneområder. Pass på å angi hvilket verneområde det gjelder om du velger å bruke det.

Flerårige tillatelser: Husk retur av kjørebok, hvis ikke får du ikke ny. Vi samler normalt opp utsendelse av nye på senhøsten (snøskuter) og forsommeren (bar mark).

Skjemaene er nå revidert. Bruk helst dette skjema og ikke det som fylkesmennene og noen kommuner har på sine skjemasider.

 • Veiledning for utfylling...
  Les dette først!
 • Skjema for utskrift...
  Skriv ut, fyll ut, send i posten, eller skann og send på epost.
 • Søknadsskjema for skjermutfylling - last ned...
  Samme som forrige, men for skjermutfylling. Det er et PDF-skjema (du må ha Adobe Acrobat Reader installert) som oppfører seg littforskjellig i forskjellige nettlesere.
  Tryggest - alle nettlesere: Skjema åpnes når du klikker lenken over. Lagre tomt skjema til egen PC, fyll ut, lagre på ny, send som vedlegg. Internet Explorer: Du kan fylle ut direkte på skjermen om du tar sjansen (skjærer noe seg, mister du det du har gjort), når du trykker lagre, lagres utfylt skjema.
  Edge: Her får du ikke fylt ut på skjerm, må lagre på egen PC først.
  Chrome
  : Du kan fylle ut direkte på skjermen om du tar sjansen (skjærer noe seg, mister du det du har gjort).
  NB! når du trykker lagreknapp, lagres tomt skjema uansett. Trykker du utskriftsknappen og skriver ut til PDF, lagres utfylt skjema.
 • Skjema for legeerklæring...
  Skriv ut og ta med til legen, som skal fylle det ut.
  Verneforskriftene åpner ikke for forflytningshemming som begrunnelse for å få tillatelse til motorisert ferdsel. Imidlertid har vi i en del tilfelle praktisert å gi tillatelse til bruk av eget kjøretøy i stedet for leiekjører ved varig forflytningshemning dokumentert med legeattest. 

Husk: Korrekte opplysninger i søknad - ikke minst adresse med veinummer som nå de fleste bygg skal ha (eventuelt matrikkelnummer og / eller entydig posisjon for hvor du skal) og kjørerute! Vi må ut fra egen kapasitet bli hardere på å returnere søknader som ikke holder mål på dette. Les mer her...

(Publisert:20.01.2015 Sist endret:26.10.2020)

Kjørebevis/-kjørebok

Alle tillatelser til motorisert ferdsel i verneområdene ledsages av kjørebevis/-bok. Denne skal alltid sendes inn etter sesongen. Har du flerårig tillatelse, er selve kjørebeviset/-boka ettårig og fornyes automatisk hvert år så lenge tillatelsen gjelder. Vel og merke om du sender inn etter sesongen! Har du ikke sendt inn får du heller ikke ny og har ikke anledning til å kjøre - bevis/-bok skal ...

(Publisert:14.12.2017 Sist endret:05.02.2020)
Les mer