Definisjon av organisert ferdsel

Ferdsel der person, lag, firma, skole eller lignende planlegger, koordinerer eller arrangerer turen og det er snakk om virksomhet med grupper av deltakere, en aktivitet som gjentas og der aktiviteten er offentlig kunngjort på forhånd. Herunder utsetting av poster for turorientering, topptrim, trimposter og lignende.

Alle organiserte turer der hovedmålsettingen er å se på dyre- og fugleliv, alle jaktprøver og idrettsarrangementer, samt organisert trening er søknadspliktig organisert ferdsel.

Om kunngjøringen er tilgjengelig for mer enn 20-30 personer, f.eks. på Facebook, er den å se på som offentlig…

(Definisjonen er fra forvaltningsplanen fra 2006, modifisert etter siste forskriftsendringer (2018) som sidestiller alle typer ferdsel)

(Publisert:13.03.2019 Sist endret:02.04.2019)