Abonnement på nyhende frå nasjonalparkstyret

Her kan du registrere deg for å få varsel når det vert lagt ut nyhende på heimesida til nasjonalparkstyret. 

Legg inn e-postadressa, merk av for Nyhende og vel intervall over kor ofte du vil ha varsling.

Dersom du vil melde deg av nyhendevarslinga, vel MELD UT som intervall.


Intervall er felles for alle områder