Håndbøker og veiledere

Moskusen er alltid like populær hos turistene.  Men hold avstand! Foto: Carl S. Bjurstedt
Moskusen er alltid like populær hos turistene. Men hold avstand! Foto: Carl S. Bjurstedt

Det er utarbeidet en del håndbøker og veiledere som vi bruker som støtte i forvaltningen av verneområdene i Dovrefjell. De kan også være relevante for brukerne av områdene. Nedenfor er listet opp noen av de viktigste. 


 

Tema Namn Utgjevar År
Ferdsel Moskusbrosjyre -  for besøkende FMST/SNO/DFR   2010
Stimerking Merkehandboka DNT 2009
Forvaltning

(Alle) rundskriv og veiledere som gjelder ved forvaltning av verneområder

Miljødir 2018
Forvaltning

Forvaltningshandboka -  rundskriv om forvaltning av verneområder M106-2014  - "Bibelen vår" 

Miljødir 2014
Forvaltning
Felthåndbok moskus DFR 2009
Forvaltning
Forvaltningsplan for moskus Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 2017
Skjøtsel Skjøtselshandboka for kulturlandskap og gamle norske kulturmarker  Ann Norderhaug 1999 
Kulturminner

Kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven

Miljødirektoratet og Riksantikvaren 2015
Økonomi  Strategi for bruk av midler til tiltak i verneområder 2015-2020   Miljødirektoratet 2014 
Ferdsel Ferdsel til fots i verneområdene - uorganisert og organisert Dovrefjell nasjonalparkstyre 2015
Ferdsel Retningslinjer for organisert ferdsel i verneområdene på Dovrefjell Dovrefjell nasjonalparkstyre  2015
Ferdsel Dovrevettreglene - ferdselsregler Dovrefjell nasjonalparkstyre 2015
(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.05.2018)