Revisjon av planen (2015- )

Hindringer er til for å overvinnes! Vading av Orkla i Knutshø LVO, mellom Støsetran og Staesvollen. Her finnes ikke bruer. Foto: CSB
Hindringer er til for å overvinnes! Vading av Orkla i Knutshø LVO, mellom Støsetran og Staesvollen. Her finnes ikke bruer. Foto: CSB

Nasjonalparkstyret har vedtatt å revidere planen.  Denne siden vil bli den viktigste informasjonaskanalen utad, og det er derfor smart at de som ønsker å bidra abonnerer på endringer.

Arbeidet med å få hjemmesiden på nett ha dessverre forsinket arbeidet og da melding av oppstart, men nå er vi i gang!  Følg med, og bidra. 

CSB (Publisert:12.01.2015 Sist endret:21.11.2018)

Prosjektplan, forvaltningsplan Dovrefjell 2017

Prosjektplanen en en beskrivelse av arbeidet med forvaltningsplan og hva en slik plan er.  I denne fasen er det viktig å få fram hvilke problemer å utfordringer planen skal adressere, ikke hvordan den skal gjøre det.  Framdriften er synkronisert med verneplanarbeidet for Hjerkinn skytefelt. Det er drøftet med miljødirektoratet og enighet i styret om at dette er en revisjon, ikke en ny ...

CSB (Publisert:12.01.2015)