Uttalelse til utmarksutvalgets rapport.

Utvalgsleder Eva Irene Falleth (t.h.) overleverte onsdag rapporten om forenklingstiltak i utmarksforvaltningen til statssekretærene Jardar Jensen (KMD) og Hanne Blåfjelldal (LMD) og politisk rådgiver Jens Frølich Holte (KLD).
Utvalgsleder Eva Irene Falleth (t.h.) overleverte onsdag rapporten om forenklingstiltak i utmarksforvaltningen til statssekretærene Jardar Jensen (KMD) og Hanne Blåfjelldal (LMD) og politisk rådgiver Jens Frølich Holte (KLD)., Foto: Regjeringen.no

Nasjonalparkstyrets uttalelse til Faggrupperapporten ”Forenkling av utmarksforvaltningen” ble vedtatt gjennom to runder med epostbehandling 19. og 25.3.  Selve uttalelsen kan du lese her...

Møteprokokollen ligger på møtepapirsiden og du kan lese den her... 

(Publisert:09.03.2015 Sist endret:15.08.2018)