Tagger(en?) tatt

Opplysningene om reglene for sykling på dette skiltet er systematisk tagget ned i sommer.
Opplysningene om reglene for sykling på dette skiltet er systematisk tagget ned i sommer.

Fredag 27.9.ble en person observert av SNOs oppsyn mens vedkommende tagget plakaten. Oppsynet fikk observert handlingen og notert bilnummer og antatt identitet, men personen unndro seg kontakt med SNO.

Vedkommende kjørte fra stedet i bil, men ble stoppet av politiet i Oppdal og innrømmet forholdet. Politiet har på eget initiativ opprettet sak og etterforsker videre. Forhåpentligvis står vi overfor kun en gjerningsperson slik at taggingen nå opphører.

Det har vært vanskelig både å informere om og å få forståelse for sykkelforbudet etter 15.7. når opplysninger om dette har blitt mer eller mindre systematisk sabotert. Det har vært 15-20 tilfelle av tagging i løpet av sommersesongen.

SNO anmeldte forholdet for en tid siden, det ble da henlagt av politiet.

Ellers overser nok en del syklister skiltene bevisst. Man kommer ikke innover på sykkel uten å passere minst et skilt som opplyser om forbudet. Henger på skiltstanga til 60-skiltet innenfor bommen (bildet under).

Man kan vanskelig sykle inn Snøheimvegen uten å passere dette skiltet. (Dette har også blitt tagget.)

(Publisert:21.10.2019 Sist endret:15.02.2021)