Styremøte 30. september - innkalling

Grøvudalshytta (hovedhytta). Påbygg ønskes mot fotografen, til venstre for den en-etasjes fløyen.
Grøvudalshytta (hovedhytta). Påbygg ønskes mot fotografen, til venstre for den en-etasjes fløyen., Foto: Dovrefjellrådet

Innkallingen er nå klar og ligger som vanlig under styresaker.

Direkte lenke...

Saker til behandling:

ST 32/2019

Søknad fra Ivar Andreas Hole, Lesja, om bl.a. å opparbeide inngjerdet beiteareal videre ved seter på Filling i Jora landskapsvernområde og å utvide dette beitearealet

 

2019/16500

ST 33/2019

Søknad fra Audun Groven, Dombås, om å sette opp uthus ved hytte sør-vest for Fokstugu fjellstue i Fokstugu landskapsvernområde

 

2019/17032

ST 34/2019

Søknad i ettertid - tiltak gjennomført uten søknad - gapahuk ved Kongsvoll stasjon

 

2019/11592

ST 35/2019

(Untatt offentlighet)

 

2019/11592

ST 36/2019

Søknad om dispensasjon for montering av webkamera på Lomshaugen i Eikesdalsvatnet LVO - Statens vegvesen

 

2019/16739

ST 37/2019

Søknad om ombygging og utvidelse av Grøvudalshytta

 

2019/3122

ST 38/2019

Godkjenning av prosjektplan for besøksstrategi for Dovrefjell

 

2019/9703

ST 39/2019

Saker til orientering - styremøte 30.09.2019

 

2019/12133

Etter felles lunsj fortsetter vi med møte i rådgivende utvalg.

(Publisert:23.09.2019 Sist endret:15.02.2021)