Stilling som nasjonalparkforvalter - Søkerliste

Fra kontoret ser vi bl.a. Snøhetta.
Fra kontoret ser vi bl.a. Snøhetta.

Det er nå ledig en stilling som nasjonalparkforvalter for Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Søknadsfristen gikk ut 21. februar. Offentlig søkerliste her ... 

Du finner annonsen og søknadsopplysninger hos jobbnorge.no ...

Forvalterne er ansatt hos Statsforvalteren i Innlandet (SFIN), men rapporterer til nasjonalparkstyret i alle forhold som angår forvaltningene av verneområdene på Dovrefjell.
Se også sentrale styringsdokumenter som forteller mer detaljert hva jobben innebærer  - ta gjerne en runde på hjemmesidene ellers også.

SFIN  har ansvaret for i alt 13 forvaltere knyttet til 11 store verneområder. I tillegg er ytterligere 5 forvaltere knyttet til noen av de samme verneområdstyrene men er ansatt hos andre statsforvaltere.
Vi 18 forvaltere har god kontakt både digitalt og innimellom fysisk og er et viktig kompetansemiljø for hverandre. SFIN følger oss godt opp og har en dedikert koordinator som tar seg av forvalterne.

Du vil arbeide sammen med dagens to forvaltere i om lag to år så det vil ligge godt til rette for overføring av kompetanse samlet gjennom mange år.

Kontorstedet er Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn. Her vil du bli en del av et trivelig, spennende, kunnskapsrikt og dynamisk arbeidsmiljø (dette er ikke floskler!) I stor grad samarbeider vi om forskjellige prosjekter og er et viktig kunnskaps- og drøftingsmiljø for hverandre. I senteret finner vi altså per i dag følgende:

 

PS:
Vær klar over at dette først og fremst er en saksbehandler-, koordinator og planleggerjobb. I tillegg må du vedlikeholde hjemmesider som denne,ha kontakt med lokalbefolkning, lokalpressek kommuner ogandre offentlige og private etater. Vil du være ute, bør du prøve deg hos Statens naturoppsyn.

Carl S. Bjurstedt (Publisert:01.02.2021 Sist endret:25.02.2021)