Protokoll styremøte 30.9.2019

Protokoll fra møtet er nå godkjent. Alle vedtak var som innstillingene.

Ligger på vanlig plass under møtepapirer, direkte lenke...

NB. På grunn av problemer med ePhorte, er ikke protokollen sendt ut på e-post til faste mottakere ennå (16.10.19).

(Publisert:16.10.2019 Sist endret:15.02.2021)