Protokoll styremøte 18. desember er klar

Denne hytta skulle bygges uten å anlegge vei eller parkeringsplass. Nasjonalparkstyret vil ha inngrepene fjernet og tilbakeført til natur (Sak 53/17). Foto: Lars Børve
Denne hytta skulle bygges uten å anlegge vei eller parkeringsplass. Nasjonalparkstyret vil ha inngrepene fjernet og tilbakeført til natur (Sak 53/17). Foto: Lars Børve

Protokollen er klar og ligger som vanlig under "styredokumenter" (under "styret" i toppmenyen). 

De aller fleste sakene ble vedtatt i tråd med innstillingen.

Unntaket er klagen fra Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, på avslag på søknad om å rive nåværende bu ved Grisungvatna i Fokstugu landskapsvernområde, og å sette opp ny bu med uthusdel og nausttilbygg på ny tomt. Styret imøtekom her klagen (ST 54/2017 )

(Publisert:05.01.2018 Sist endret:15.08.2018)