Protokoll fra styremøte 9.6.

Protokollen er nå lagt ut.

Styret (toppmeny) > Møtedokumenter > Møtepapirer styremøter > Styret 2016   
Klikk så protokoll eller protokoll med samlet saksframstilling i tabellen (aktive lenker). 

Direkte til
>Protokoll  
>Protokoll med samlet saksframstilling

Med untak av tre saker fulgte styret innstillingene:

19/2016
Rådgivende utvalg, oppnevning 
 

Styret vil her ha en høring på forslaget til ny sammensetning.
(Egen sak på dette kommer snart.)

21/2016
Jetman, Katthammaren 
 
Styret tok ikke klagene til følge. Klagene ble ikke gitt oppsettende virkning. Saken er oversendt Miljødirektoratet.
23/2016
Forvaltningsplan
 
Styret vil ha raskere framdrift enn foreslått i revidert framdriftsplan (revidert forvaltningsplan ferdig våren 2018). Styret vil arbeide for å få økte ressurser til arbeidet.
(Publisert:29.06.2016 Sist endret:15.08.2018)