Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 8 mai

Protokollen fra møtet i vårt arbeidsutvalg 8.5. ligger nå under 
Styret
  -->Møtedokumenter 
    --> Møtepapirer AU-møter 
       --> Arbeidsutvalget 2017

To byggesaker, en inngrepssak (nedgravd strømkabel) og to motorferdselsaker.

I og med samtlige saker ble vedtatt som innstillingen uten merknader, er det ikke utarbeidet protokoll med samlet saksframstilling.

(Publisert:15.05.2017 Sist endret:15.08.2018)