Nytt nasjonalparkstyre er oppnevnt

9/12 av det gamle styret 2011-16. 
Fra venstre Ola Røtvei, Arne Braut, Toril Melheim Strand (vara i nytt styre), Møyfrid Brendryen, Bengt Fasteraune (med i nytt styre), Aud Hove, Merete Myhre Moen (vara i nytt styre), Hanne Alstrup Velure, Magnhild vik (med i nytt styre). 
Ståle Refstie, Rolf Jonas Hurlen (begge med i nytt styre) og Gunn Randi Fjæstad (vara i nytt styre) var ikke til stede da bildet ble tatt.
9/12 av det gamle styret 2011-16. Fra venstre Ola Røtvei, Arne Braut, Toril Melheim Strand (vara i nytt styre), Møyfrid Brendryen, Bengt Fasteraune (med i nytt styre), Aud Hove, Merete Myhre Moen (vara i nytt styre), Hanne Alstrup Velure, Magnhild vik (med i nytt styre). Ståle Refstie, Rolf Jonas Hurlen (begge med i nytt styre) og Gunn Randi Fjæstad (vara i nytt styre) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Miljøverndirektoratet har i brev av 26.1., mottatt i dag, oppnevnt nye medlemmer i Dovrefjell nasjonalparkstyre. Oversikt over medlemmene finner du her...

Styret har ikke konstituert seg ennå, så leder, nestleder og arbeidsutvalg er ikke oppnevnt. Vi kommer tilbake med disse opplysningene når styret er konstituert.

(Publisert:02.02.2016 Sist endret:15.08.2018)