Møte i nasjonalparkstyret 12. april 2021

God påske! (Foto: CSB)
God påske! (Foto: CSB)

Innkallingen er sendt ut og ligger på vanlig plass under styrepapirer.

Kan også lastes ned her ...

Saker til behandling

Møtesaksnr

Tittel

Arkivsaksnr

ST 6/2021

Søknad fra Tor Idar Lillekroken, Folldal, om å arrangere ultraløpet Rondane100 gjennom en del av Knutshø landskapsvernområde 14.08.2021

2021/2178

ST 7/2021

Søknad fra Joramo Bygdealmenning om å sette opp ny utedo ved parkeringsplassen i det tidligere grustaket ovenfor Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde

2021/3124

ST 8/2021

Søknad fra Lesja kommune om tillatelse for godkjente leiekjørere til transport med snøskuter til hytter, buer og setrer i brukssoner i Jora landskapsvernområde og Dalsida landskapsvernområde 2021-2024

2021/3234

ST 9/2021

Søknad fra Bø grendeutvalg, Lesja, om å tråkke Torløypa med snøskuter i Dalsida landskapsvernområde i 2021-2024

2021/3574

ST 10/2021

Fokstugu LVO - Søknad om å sette opp rekonstruerte bruer over Hondyrjuelvene og oppsetting av informasjonsskilt med helikopter og snøskuter , Kongevegprosjektet

2021/1290

ST 11/2021

Åmotsdalen LVO - søknad om riving av seterfjøset på Vammervollsætra

2020/12148

ST 12/2021

Klage fra Jan Doseth, Lesjaverk, på vilkår om å bruke leiekjører i tillatelse til transport med snøskuter til hytte i Merrabotnen i Dalsida landskapsvernområde i 2021-2024

2021/1676

ST 13/2021

Merket sykkelsti over Store Børsjøhø i Knutshø landskapsvernområde

2020/10248

ST 14/2021

Ny delegering av myndighet etter naturmangfoldloven til nasjonalparkstyret

2021/1186

ST 15/2021

Sak - Orienteringer - Dovrefjell nasjonalparkstyre - Møte 12.04.2021

2021/3864

ST 16/2021

Besøksstrategi og kommunikasjonsplan for verneområdene på Dovrefjell - merknadsbehandling og endelig vedtak

2019/9703

       

 

CSB (Publisert:31.03.2021)