Kjørbøker og søknader - motorferdsel i vinter

Om vinteren er det skuter i nær sagt alle saker dette gjelder
Om vinteren er det skuter i nær sagt alle saker dette gjelder

Vi sender nå ut kjørebøker for kommende vintersesong. Har du ikke sendt inn den gamle, får du heller ikke ny!

Har du behov for motorferdsel i vinter og ikke har en løpende tilatelse, må du søke omgående og seinest 1.12. om du vil være sikker på å få den i tide!

Mer om kjørebøker...
Mer om søknader...

Vi skal trolig i gang med en pilot på app-basert kjørebok. Har du smarttelefon og kan tenke deg å være med å teste ut, send en e-post til forvalter Carl S. Bjurstedt... I uttestingsperioden kan det bli litt ekstra arbeid (dere må forsatt føre papir som backup) , når den blir fullt operativ er meningen det skal bli en forenkling for både bruker og forvaltning.

Denne vinteren er spesiell fordi arkivet skal periodiseres i samband med at vår "arkivtekniske leverandør" Fylkesmannen i Oppland slås sammen med embetet i Hedmark til FM i Innlandet. Hva som skal gjøres er ikke så interesant men det betyr at med en uvanlig lang juleferie i tillegg, får vi ikke gjort saksbehandling fra ca. 10. desember til ut i januar. Inngående post blir også lagt på vent i deler av denne perioden.

Vi har satt av medio november til medio desember til å få ut kjørebøker og behandle skutersøknader. Imidlertid er antallet innsendte kjørebøker og nye søknader lavere enn det erfaringsmessig burde være.

Kjørebøker og søknader som kommer for seint til å bli tatt før nåværende arkiv stenges, blir ikke prioritert foran andre arbeidsoppgaver når vi kommer i gang igjen over nyttår.

Når det gjelder søknader som gjelder neste sommer, ber vi om at de venter til over nyttår slik at arkivet ikke får ekstra arbeid med å overføre dem fra gammelt til nytt arkiv.

Merk videre at vi er i ferd med å gå over til elektronisk ekspedering av all utgående post. (Det er noe annet enn e-post.) Den sikre måten å sende inn kjøreboka på blir da sikker melding til fylkesmannen (velg FM i Oppland, etter nyttår i Innlandet). Oppgir du saksnummer (arkivsaksnummer) går den rett inn der den skal i vårt arkiv- / saksbehandlingssystem. Nye søknader skal fortsatt til kommunen.

(Publisert:22.11.2018 Sist endret:15.02.2021)