Innkalling til styremøte 9. juni

Saklista til styremøtet 9.6. er nå sendt ut. Under styresaker, eller direkte lenke...

Saker til behandling:

15/2016

Søknad fra Håkon Engen, Dovre, om riving av gammelt vasshus og oppsetting av nytt på Svartdalssetrene i Jora landskapsvernområde

16/2016

Søknad fra Bjørn og Heidi Kaltenborn, Lillehammer, om å sette opp tilbygg til hytte i Svartdalslia i Jora landskapsvernområde

17/2016

Søknad fra DNT Oslo og Omegn om å endre åpningstiden for Snøheim turisthytte

18/2016

dispensasjon til kjøring med skyttelbuss på Snøheimveien mellom grensa for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og Snøheim i 2016-2017

19/2016

Dovrefjell nasjonalparkstyre - Reoppnevning av rådgivende utvalg

20/2016

Søknad om midlertidig (2016-20) utplassert værstasjon på Kringsollen i Knutshø landskapsvernområde

21/2016

Sak - Eikesdalsvatnet LVO - Dispensasjon - klage på ny endret dispensasjon - Helikopterlandinger og midlertidig montering av katapult for takeoff av Jetman på Katthammeren - Baseheimen

22/2016

 Sak - Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark - Dispensasjon - 2016 - 2020 - Videreføring og utvidelse av høyfjellsøkologiskforskning - Norsk institutt for naturforskning NINA

23/2016

Orientering om arbeidet med forvaltningsplan – revisjon av prosjektplan med framdriftsplan

(Publisert:02.06.2016 Sist endret:15.08.2018)