Innkalling til styremøte 8.juni

Endelig kan det nye styret møtes fysisk - på Hjerkinn!

Innkallingen finner du under "Styredokumenter" i boksen med snarveier til høyre. Direkte lenke ...

Saker til behandling:

Utvalgs-
saksnr

Innhold

Lukket

Arkiv-
saksnr

Saker til behandling

ST 30/2020

Besøksstrategi for Dovrefjell - orientering om innhold og tiltak

Vedlegget u.off. § 14

2019/9703

ST 31/2020

Søknad fra Sigurd Hoelsbrekken, Lillehammer, om endringer i tillatelse til å rive tilbygg til hytte på Nordsetrene i Fokstugu landskapsvernområde, og sette opp nytt og større tilbygg og uthus

(Møtet starter med befaring her.)

 

2018/841

ST 32/2020

Søknad fra Stein Fosshaug Herzog, Oslo, om å sette opp nytt aggregathus ved hytte på Øvre Reindøl i Jora landskapsvernområde

 

2020/6034

ST 33/2020

Søknad fra Stian Otnes, Vang på Hedmarken, om å rive tilbygg til seterstue på Borkhussætra i Knutshø landskapsvernområde og sette opp nytt tilbygg med samme størrelse og utseende

 

2020/5044

ST 34/2020

Søknad fra Marit og Arild Rolstad, Lesja, om å rive gammelt kokhus og sette opp nytt og større kokhus på seter på Gardsenden i Fokstugu landskapvernområde

 

2020/6295

ST 35/2020

Søknad om å grave kanal til tidligere vannkant ved Einøvlingsvatnet for båtopptrekk

 

2020/6353

ST 36/2020

Forslag til mindre endringer av vernegrensene for Jora landskapsvernområde, Fokstugu landskapsvernområde Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

 

2019/4286

ST 37/2020

Klage fra Fylkesmannen i Trøndelag på dispensasjon for utkjøring av saltstein på snødekt mark

 

2020/359

ST 38/2020

Klager fra Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune på dispensasjon til Jon Nørstebø, Lesja, til å skifte ut ei bu med nyere og større bu på seter på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde

 

2019/17585

ST 39/2020

Klager fra Fylkesmannen i Innlandet og Innlandet fylkeskommune på dispensasjon til Snefrid og Bjørn Ødegård, Lesja, til å sette opp kokhus på seter på Gardsenden i Fokstugu landskapsvernområde

 

2019/16192

ST 40/2020

Fjellhagen på Kongsvoll, Kongsvold Fjeldstue

 

2020/6382

Carl S. Bjurstedt (Publisert:03.06.2020 Sist endret:31.03.2021)