Innkalling styremøte 2. oktober

Snøhetta - skyer driv (Foto CSB)
Snøhetta - skyer driv (Foto CSB), Foto: Carl S Bjurstedt

Denne finner du nå her:

Styret (toppmenyen)
  -->Møtedokumenter 
    --> Møtepapirer styremøter 
       --> Styret 2017

Direkte lenke her...

Saker til styrebehandling:

 

Saker til styrebehandling

ST 43/2017

Søknad fra Sigurd Hoelsbrekken, Lillehammer, om tilbygg til hytte på Nordsetrene i Fokstugu landskapsvernområde

ST 44/2017

Søknad fra Bjørn og Snefrid Ødegård, Lesja, om å rive nåværende bu ved Grisungvatna i Fokstugu landskapsvernområde, og å sette opp ny bu med uthusdel og nausttilbygg på ny tomt

ST 45/2017

Søknad fra Jan Doseth, Lesjaverk, om transport med ATV fra hytte i Merrabotn i Dalsida landskapsvernområde i 2017

ST 46/2017

Søknad om tillatelse til oppsetting av utedo (oppført uten tillatelse) for tre hytter i Merrabotn

ST 47/2017

Søknad om tillatelse til tilbygg av utedo, overbygd vedlager og bygging av platting (oppført uten tillatelse) for hytte i Merrabotn

ST 48/2017

Søknad om tillatelse til tilbygg av utedo med vedskjul (oppført uten tillatelse) for hytte i Merrabotn

ST 49/2017

Pålegg om stans av ulovlig tiltak (graving av kabelgrøft) i Fokstugu landskapsvernområde, krav om tillatelse før ny oppstart

ST 50/2017

Prosjekt informasjon for verneområdene i Rondane og Dovrefjell - oppnevning av styringsgruppe

(Publisert:26.09.2017 Sist endret:15.08.2018)