Hva mener lokalbefolkningen om fjellet vårt

Norsk senter for bygdeforskning skal nå gjøre en spørreundersøkelse om lokalbefolkningens forhold til Dovrefjell og Sunndalsfjella

10. -11. mars sendes det ut brev til 2800 personer som er trukket tilfeldig ut til å delta i spørreundersøkelsen. Disse er fra kommunene Lesja, Dovre, Folldal, Oppdal, Sunndal, Nesset og Rauma. 

De som får brevet blir spurt om å gå inn på en bestemt nettside og svare på undersøkelsen på nett. Det vil ikke ta mye tid. Du trenger ikke være kjent eller ha kunnskap om fjellområdet for å svare.  Det vil være helt avgjørende for prosjektet at så mange som mulig svarer.

Undersøkelsen er en del av et større forskningsprosjektet om villrein, ferdsel og forvaltning, som Bygdeforskning deltar i i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norsk villreinsenter. 

Pressemelding...

(Publisert:09.03.2016 Sist endret:15.08.2018)