Husk søknad om motorferdsel

Vi og kommunene har en veiledende frist på 1. desember for å søke om motorferdsel om du skal være sikker på å få svar i tide for vintersesongen.

Husk å søke i tide - og å returnere siste års kjørebok, enten den gikk ut i år (da må du søke på ny)
eller tillatelsen gjelder neste år (da får du ny kjørebok om den gamle er returnert).

  • Husk å søke i tide! Mer om ny søknad her... 
  • Har du tillatelse fra tidligere som fortsatt gjelder, husk at du må sende inn kjørebok for å få tilsendt tillatelse og kjørebok for neste sesong. Hvis ikke får du ikke ny. Mer om kjørebøker her...

Vi har veldig mye arbeid med kjørebøker og motorferdselsøknader, og kan ikke prioritere dette på topp annet enn i perioder av året. Derfor den veiledende fristen. Søknader etter fristen må du påregne kan bli liggende lenge.

(Publisert:01.11.2019)