Fylkesmannen påklager styrets vedtak

Dagens bu i Motterudholet. Foto: Vårt inngrepsregister
Dagens bu i Motterudholet. Foto: Vårt inngrepsregister

Fylkesmannen i Oppland påklager nasjonalparkstyrets vedtak om å tillate bygging av ny og større hytte i Motterudholet i Dalsida landskapsvernområde og har lagt ut nyhetssak på sin hjemmeside om dette.

Se nyhet hos fylkesmannen...

Se nasjonalparkstyrets sak og vedtak... 
Det er behandlingen 28.9. som Fylkesmannen har påklagd. De to andre er tidligere behandlinger (avslag.).

Klagebehandling blir trolig i nasjonalparkstyrets møte 7.12.

(Publisert:17.11.2015 Sist endret:15.08.2018)