Ferieavvikling

Vi har beredskap på hastesaker så langt råd.

Hastesaker er uforutsette saker av høy viktighet, som oppstår brått. Ikke at du plutselig kommer på du har glemt å søke.

Sekretariatet er i 2020 ubetjent i ukene 28-31 (6.-31.7.)

Når det er ferieavvikling kan behandling av ordinære saker / henvendelser  ikke påregnes behandlet / besvart umiddelbart. På grunn av møteplan og ferielovas krav til avvikling, må du i juli måned regne med det kan være tomt i sekretariatet.
Også i andre perioder på året kan det være en uke der du ikke treffer noen forvalter.

Send da til postmottak med kopi forvaltere og varsle aktuell(e) forvaltere på SMS.

Begge forvaltere i Dovrefjell har nådd en så langt framskreden alder at vi begge har ferielovas 5 ekstra dager og 14 ekstra "seniordager" som også skal avvikles. Så det er ikke til å unngå at sekretariatet av og til er ubetjent. I tillegg har vi møter, konferanser og tjenestereiser.

(Publisert:06.07.2018 Sist endret:31.03.2021)