Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt (ENDRET)

Snøheimbussen foran Snøhetta (Foto: Fylkesmannen i Oppland)
Snøheimbussen foran Snøhetta (Foto: Fylkesmannen i Oppland)

In English...

Det tidligere Hjerkinn skytefelt ble vernet som nasjonalpark og landskapsvernområde veg Kgl.res. 20. april 2018. Verneforskriftene bestemmer at vegene i området er stengt for motorisert trafikk, med unntak av for de som har spesiell tillatelse.
Skal du til Snøheim / Snøhetta i sommersesongen, kan du ta skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim.
Sykling er 
tillatt på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen i perioden 1.6. - 15.7.

Når Forsvaret rydder gjelder det i tillegg egne ferdselsrestriksjoner og fotgjengere kan måtte vente lenge på å slippe forbi. Bussen tar ikke opp passasjerer ved Forsvarets sperringer i slike tilfeller, så ta den fra endestasjonen.
NB 11.9.2018: - endringer i regimet fra 17.9. - uke 38, 39, 40 og 41 - se under.


Veiene er stengt for kjøring

Vegene i området er stengt for motorisert trafikk, med unntak av de som har spesiell tillatelse. Sykling er kun tillat 1.6. - 15.7. Det er tillatt å ferdes til fots  i de periodene det ikke er eksplosivrydding og annen opprydding i regi av Forsvarsbygg (se nedenfor). Av hensyn til villreinen i området oppfordrer vi flest mulig til å ta bussen inn til Snøheim, framfor å gå på Snøheimvegen: 
Vis hensyn – ta bussen!

Skyttelbussen til Snøheim

Skyttelbussen har fem avganger daglig og går hver dag fra og med 22. juni til og med 7. oktober. Rutetabellen er den samme som i fjor med unntak av at nest siste buss fra Snøheim går til Hageseter. Det er fra i år DNT Oslo og omegn som har ansvaret for skyttelbussdriften. Informasjon om rutetider, billettpris og annen informasjon finner du her: 

Skyttelbuss informasjon og rutetider 2018.

Merk at bussen ikke stopper for av- eller påstigning mellom Hjerkinn og Snøheim, med unntak av egen ordning for jegere i perioden f.o.m. 20.8. t.o.m. 17.9.  - se nedenfor. Bussen tar ikke med sykler. Hensikten med skyttelbussen er å redusere ferdselen på Snøheimvegen slik at villreinen kan krysse over vegen og komme videre sørover inn til de rike beiteområdene i det tidligere skytefeltet. Vi oppfordrer derfor alle om å ta bussen framfor å gå eller sykle.
I reinsjakta er det stoppesteder for jegere ved Haukberget og Stridåbrua. Siste buss ut tar med jegere langs hele vegen. 

Sykling

Vanlig sykkel kan brukes på Snøheimvegen og Vålåsjøvegen i tidsrommet 1. juni - 15. juli. Resten av året og i det tidligere skytefeltet forøvrig er det ikke lov å sykle av hensyn til villreinens trekk.
I verneområder er el-sykkel definert som motorisert ferdsel og derfor ikke tillatt å bruke – heller ikke på veier som er stengt for motorisert ferdsel. Der motorisert ferdsel er tillatt er selvsagt el-sykkel tillatt.
Styret har åpnet Vålåsjøhøvegen for sykling i reinsjakta 2018.

Les mer her...

Ferdselsforbud i perioder med eksplosivrydding og annen opprydding i skytefeltet

I 1999 vedtok Stortinget å legge ned Hjerkinn skytefelt, tilbakeføre det til naturen og innlemme det i eksisterende verneområder. Vern av området ble vedtatt av Kongen i statsråd 20. april 2018 (se vår nyhetssak om dette). Forsvaret vil fram til 2020 fortsette å rydde området for eksplosiver og fjerne de fysiske sporene etter den militære aktiviteten. Oppryddingen skal også sikre at det tidligere skytefeltet skal bli trygt å ferdes i. Sommeren 2018 (og de to neste) skal Forsvarsbygg fortsatt gjennomføre større anleggsarbeider, herunder fjerning av vegstrekninger.

De berørte områdene må stenges for sivil ferdsel av sikkerhetsmessige hensyn når arbeidet pågår. Også i sommer blir det derfor forbud mot ferdsel i deler av området i perioder. I perioder vil Snøheimvegen bli stengt, og man vil da bli stoppet av en vakt. Det er ikke mulig å gi klokkeslett for dette på forhånd. Arbeidet vil bli tilpasset skyttelbussens rutetider. Kjøretøy som har tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre til å kjøre på vegen må derfor følge etter skyttelbussen til de oppsatte busstidene. Når vegen stenges, vil sivile kjøretøy få beskjed om å måtte vente på skyttelbussen. En må da påregne noe ventetid om innkjøring og utkjøring ikke er koordinert med avgangstidene for skyttelbussen.

Forbudet gjelder på hverdager (mandag - fredag) 07:00 – 20:00 (det er altså fri ferdsel natt og helg) i følgende periode:

  • 25. juni - 13. juli (uke 26-28)
  • Ved objektfunn nær vegen og demolering av disse kan stengning forekomme i uke 34 og 36.
  • 17. september -  12, oktober (uke 38-41) NYTT! Se restriksjonskart... Utvidet stengning av vegen, men bl.a. Einøvlingsområdet frigis.

Restriksjonsområdene er vist på kart som er lagt ut på nettsidene til Forsvarsbygg. For andre områder enn vegen er det flere perioder med restriksjoner - sjekk disse om du planlegger tur i området.

Du kan også lese mer om norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt på www.forsvarsbygg.no/hjerkinn, eller i årets nyhetsbrev fra Forsvarsbygg til husstander i berørte kommuner.

Mer om nye regler etter utvidelsen av verneområdene her...

PS - denne siden (og seinere oppdateringer finner du som snoheimvegen.no!

(Publisert:08.05.2018 Sist endret:06.05.2019)