Ferdsel i tidligere Hjerkinn skytefelt 2020

Snøheimbussen foran Snøhetta (Foto: Fylkesmannen i Oppland)
Snøheimbussen foran Snøhetta (Foto: Fylkesmannen i Oppland)

In English...

Det tidligere Hjerkinn skytefelt ble vedtatt nedlagt i 1999 og vernet som nasjonalpark og landskapsvernområde veg Kgl.res. 20. april 2018. Verneforskriftene bestemmer at vegene i området er stengt for motorisert trafikk, med unntak av for de som har spesiell tillatelse.
Skal du til Snøheim / Snøhetta i sommersesongen, kan du ta skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim.
Sykling er 
tillatt på Snøheimvegen og Vålåsjøhøvegen i perioden 1.6. - 15.7.

Når Forsvaret rydder eksplosiver gjelder det i tillegg egne ferdselsrestriksjoner og fotgjengere kan måtte vente lenge på å slippe forbi. Bussen tar ikke opp passasjerer ved Forsvarets sperringer i slike tilfeller, så ta den fra endestasjonen.

Veiene er stengt for kjøring

Vegene i området er stengt for motorisert trafikk, med unntak av de som har spesiell tillatelse. Sykling er kun tillat 1.6. - 15.7. Det er tillatt å ferdes til fots  i de periodene det ikke er eksplosivrydding og annen opprydding i regi av Forsvarsbygg (se nedenfor). Av hensyn til villreinen i området oppfordrer vi flest mulig til å ta bussen inn til Snøheim framfor å gå på Snøheimvegen, utenom perioden 1.6. - 15.7.

Skyttelbussen til Snøheim

Skyttelbussen har fem avganger daglig og går i sommer hver dag fra og med 26. juni til og med 4. oktober. Rutetabellen er den samme som i fjor. Det er DNT Oslo og omegn som har ansvaret for skyttelbussdriften. Informasjon om rutetider, billettpris og annen informasjon finner du her: 
Skyttelbuss informasjon og rutetider 2020.

Merk at bussen ikke stopper for av- eller påstigning mellom Hjerkinn og Snøheim, med unntak av egen ordning for jegere i perioden f.o.m. 20.8. t.o.m. 17.9.  - se nedenfor. Bussen tar ikke med sykler. Hensikten med skyttelbussen er å redusere ferdselen på Snøheimvegen slik at villreinen kan krysse over vegen og komme videre sørover inn til de rike beiteområdene i det tidligere skytefeltet. Vi oppfordrer derfor alle om å ta bussen framfor å gå eller sykle.
I reinsjakta er det stoppesteder for jegere ved Haukberget og Stridåbrua. Siste buss ut tar med jegere langs hele vegen. 

Sykling

Vanlig sykkel kan brukes på Snøheimvegen og Vålåsjøvegen i tidsrommet 1. juni - 15. juli. Resten av året og i det tidligere skytefeltet forøvrig er det ikke lov å sykle av hensyn til villreinens trekk.
I verneområder er el-sykkel definert som motorisert ferdsel og derfor ikke tillatt å bruke – heller ikke på veier som er stengt for motorisert ferdsel. På veier i verneområder der motorisert ferdsel er generelt tillatt er selvsagt el-sykkel tillatt.
Les mer her...

Ferdselsforbud i perioder med eksplosivrydding og annen opprydding i skytefeltet

Forsvaret vil fram til og med 2020 (2021? - kan bli forlenget grunnet korona og mye snø i 2020) fortsette å rydde området for eksplosiver og fjerne de fysiske sporene etter den militære aktiviteten. Oppryddingen skal også sikre at det tidligere skytefeltet skal bli trygt å ferdes i. Sommeren 2020 skal Forsvarsbygg fortsatt gjennomføre større anleggsarbeider, herunder fjerning av vegstrekninger.

De berørte områdene må stenges for sivil ferdsel av sikkerhetsmessige hensyn når arbeidet pågår. Også i sommer blir det derfor forbud mot ferdsel i deler av området i perioder.
Se Forsvarsbygg sine sider for detaljer...

Du kan også lese mer om norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt på www.forsvarsbygg.no/hjerkinn, eller i årets nyhetsbrev fra Forsvarsbygg til husstander i berørte kommuner.

Mer om nye regler etter utvidelsen av verneområdene her...

PS - denne siden (og seinere oppdateringer finner du som snoheimvegen.no!

(Publisert:08.05.2018 Sist endret:26.04.2021)