Nyheter

JOBBE MED INFORMASJON, FJELL OG FOLK RUNDT DOVREFJELL OG RONDANE?

Nasjonalparkmoniumentet, Hjerkinnhø. (Foto: CSB / DNPS)

Hvis du vil være med å jobbe med verneområdeinformasjon for Dovrefjell og Rondane og utvikle Besøkssenter villrein, alt med base på Hjerkinn, må du lese videre!

(Publisert:10.01.2020)

Styremøte 9.12.2019 - innkalling / protokoll

Styreinnkallingen til og protokollen fra møte 9.12.2019 er nå lagt ut. På vanlig plass under styrepapirer. Direkte lenke...

(Publisert:06.12.2019 Sist endret:10.01.2020)

Portalskilt på plass

Portalskiltet foran Snøhettautsikten på plass!
Serie fra V: Hentes hos Frank Smed, Oppdal - Martin Hjerkind løfter det av - Alvdal maskin graver hull, retter av bunnen og heiser på plass.

Da er portalskiltet foran utsikten fra villreinsenteret på plass. Tør vi tippe det blir neste sommers selfieplass...?

Carl S. Bjurstedt (Publisert:24.10.2019 Sist endret:10.01.2020)

Tagger(en?) tatt

Opplysningene om reglene for sykling på dette skiltet er systematisk tagget ned i sommer.

Fredag 27.9.ble en person observert av SNOs oppsyn mens vedkommende tagget plakaten. Oppsynet fikk observert handlingen og notert bilnummer og antatt identitet, men personen unndro seg kontakt med ...

(Publisert:21.10.2019 Sist endret:10.01.2020)

Protokoll styremøte 30.9.2019

Protokoll fra møtet er nå godkjent. Alle vedtak var som innstillingene. Ligger på vanlig plass under møtepapirer, direkte lenke...

(Publisert:16.10.2019 Sist endret:10.01.2020)

Transport til hytter ved Tverrfjellet - høring frist 26.11.

Søndre Snøfjellstjønna. Tverrfjellet ligger bak i tåka.

Høringsforslag til delrevisjon av forvaltningsplanen for Dovrefjell hva gjelder transport til hyttene ved Tverrfjellet og eventuell godkjenning av kjørespor dit sendes på høring med frist 26.november ...

CSB (Publisert:15.10.2019 Sist endret:10.01.2020)
Vis nyhetsarkiv