Nyheter

Løypestikking før påske

Fine forhold opp mot Larsurda. Tydeligvis en skiløper som har hatt et fint nedrenn til Reinheim.

Løypa Reinheim - Åmotdalshytta er nå stukket, over Larsurda. Stikkene tas ned umiddelbar over påske. Grønbakken-Reinheim ble stukket til vinterferien og står noenlunde, men noen stikker kan ha ...

CSB (Publisert:11.04.2019)

Møte mellom forvaltningen og reiselivet - 18. mars

Se påmeldingslenke nede i teksten under bildet! 
(Dette er et bilde - vil du ha levende lenker må du åpne invitasjonen under.)

Dovrefjell og Rondane-Dovre nasjonalparkstyrer i samarbeid med Nasjonalparkriket Reiseliv inviterer med dette til felles seminar/møte mellom forvaltningen og reiselivsnæringen knyttet til de ...

(Publisert:06.03.2019 Sist endret:11.04.2019)

Høring - mulig godkjenning av kjørespor til Tverrfjellet

Spor etter kjøring ved Tverrfjellet, august 2018

Mulig godkjenning av kjørespor Søndre Snøfjellstjønna-Tverrfjellet og eventuell ordning for bruk. Høringsfrist 10. mars. Merk - grunnet problemer med dokumentproduksjon og -utsending i forbindelse ...

(Publisert:08.02.2019 Sist endret:11.04.2019)

Abonner på nyhende

By FOTO:FORTEPAN / Nagy Gyula, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50573809

Det ser ut som varsling av nyhende har sluta  å virke ein gang i haust for dei som har abonnert. Men abonnerer du på nytt no, verkar det . Sjå boksen til høgre -  abonner på ...

(Publisert:11.02.2019 Sist endret:21.03.2019)

Protokoll styremøte 10.12.2018

Styremøte 10.12.2018 - protokollen er nå lagt under møtepapirer, evt her... På grunn av omlegging av systemene i forbindelse med sammenslåing av fylkesmannsembetene i Oppland og Hedmark til ...

(Publisert:11.01.2019 Sist endret:21.03.2019)

Styremøte 10.12.2018 - møtepapirer

Styremøte 10.12.2018 - dokumenter under møtepapirer, evt her...

(Publisert:09.12.2018 Sist endret:21.03.2019)
Vis nyhetsarkiv