Styremedlemmer og vara-

Leder 2020-2023 Ola Husa Risan
Leder 2020-2023 Ola Husa Risan


Medlemmene i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikere fra de 8 kommunene og 3 fylkeskommunene som berøres av verneområdene på Dovrefjell.

Under er en oversikt over styremedlemmer, både før og nå.

En mer detaljert oversikt over medlemmene i sittende styre med kontaktopplysninger og vararepresentanter finner du her... 

2020-2023

Styret ble oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning i brev av 7.1.2020.
Styret konstituerte seg 18. mars 2020 med Ola Husa Risan som leder og Sidsel Pauline Rykhus som nestleder. Det ble samtidig valgt et arbeidsutvalg med leder, nestleder og 3 medlemmer, samt 3 ikke-personlige varamedlemmer.

Rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Representerer

Leder

Ola Husa Risan

Ingrid Grøtte Johansson

Oppdal kommune

Nestleder

Sidsel Pauline Rykhus

Rolf Jonas Hurlen

Molde kommune

Medlem (AU)

Guri Ruste

Frode Faksvåg

Dovre kommune

Medlem (AU)

Gry Sletta

Hanne Alstrup Velure

Lesja kommune

Medlem (AU)

Ståle Refstie

Kari Marie Jenstad

Sunndal kommune

Medlem (V1-AU)

Per Egil Solli-Mork

Ingunn Svelle Heinåli

Rauma kommune

Medlem (V2-AU)

Marit Bjerkås

Ingvill Dalseg

Trøndelag fylkeskomm

Medlem (V3-AU)

Carl Johansen

Randi Walderhaug Frisvoll

Møre og Romsdal fylkesk

Medlem

Kristin Langtjernet

Egil Eide

Folldal kommune

Medlem

Aud Hove

Svein Håvar Korshavn

Innlandet fylkeskomm

Medlem

Ola Engen

Merete Myhre Moen

Tynset kommune

 

2016-2019(20):

Styret ble oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning i brev av 26.1.2016.

Styret konstituerte seg 7. april 2016 med Bengt Fasteraune som leder og Ståle Refstie som nestleder. Det ble samtidig valgt et arbeidsutvalg med leder, nestleder og 3 medlemmer, samt 3 ikke-personlige varamedlemmer.

Rolle

Ordinært medlem

Varamedlem

Kommune

Leder

Bengt Fasteraune

(Inger Lise Vorkinn – Død i perioden)

Dovre kommune

Nestleder

Ståle Refstie

Maja Solli

Sunndal kommune

Medl (AU)

Hilde Frankmo Tveråen

Egil Eide

Folldal kommune

Medl (AU)

Mariann Skotte

Jann Erik Dalum

Lesja kommune

Medl (AU)

Ingvill Dalseg

Ola Husa Risan

O  dal kommune

Medl (V1-AU)

Magnhild Vik

(Ole Kjell Talberg - Død i perioden)

Rauma kommune

Medl (V2-AU)

Sidsel Pauline Rykhus

Arild Johannes Iversen

Møre og Romsdal fylkesk

Medl (V3-AU)

Rolf Jonas Hurlen

Toril Melheim Strand

Nesset kommune

Medlem

Bård Sødal Grasbekk

Gunn Randi Fjæstad

Hedmark fylkesk

Medlem

Iver Erling Støen

Wenche Kristin Haug Almestrand

Oppland fylkesk

Medlem

Ellen Haugen Bergsrønning

Rune Krogh

Sør-Trøndelag fylkesk

Medlem

Kurt Fossum

Merete Myhre Moen

Tynset kommune

2012-2016:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
leder Ola Røtvei Heidi Pawlik Carlson Oppdal kommune
nestleder Ståle Refstie Janne Merete Rimstad Seljebø Sunndal kommune
styremedlem Steinar Tronhus Hanne Astrup Velure Lesja kommune
styremedlem Bengt Fasteraune Inger Lise Vorkinn Dovre kommune
styremedlem Møyfrid Brendryen Egil Eide Folldal kommune
styremedlem Rolf Jonas Hurlen Audhild Nauste Nesset kommune
styremedlem Magnhild Vik Arne Hop Rauma kommune
styremedlem Merete Myhre Moen Bersvend Salbu
Tynset kommune
styremedlem Aud Hove Lasse Lehre Oppland fylkeskommune
styremedlem Toril Melheim Strand Steinar Reiten Møre og Romsdal fylkeskommune
styremedlem Arne Braut Hanne Moe Bjørnbet Sør-Trøndelag fylkeskommune
styremedlem Gunn Randi Fjæstad Arnfinn Nergård Hedmark fylkeskommune

Styret ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 17. januar 2012 I brev av 21.3.2012 reoppnevnte departementet Møyfrid Brendryen i stedet for Eva Tørhaug. Medlemmene i arbeidsutvalget er uthevet. Det er ikke varamedlemmer i arbeidsutvalget.

2011:

 Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar 
 leiar Ola Røtvei Bjørg Marit Sæteren Oppdal kommune
nestleiar Per Dag Hole Marit Rolstad Lesja kommune
styremedlem Bengt Fasteraune Else Hole Ulekleiv Dovre kommune
styremedlem Eva Tørhaug Ove Meisal Folldal kommune
styremedlem Rolf Jonas Hurlen Audhild Nauste Nesset kommune
styremedlem  Hanne Skamfer Arne Steffen Lillehagen Rauma kommune 
styremedlem  Ståle Refstie Synnøve Helland Sunndal kommune 
styremedlem  Bersvend Salbu Berit Nordseth Moen Tynset kommune 
styremedlem  Anne Marie Bagstad Jøranli Gunnar Tore Stenseng Oppland fylkeskommune
styremedlem Toril Melheim Strand Arne Hoem Møre og Romsdal fylkeskommune
styremedlem Arne Braut Randi Sollie Denstad Sør-Trøndelag fylkeskommune
styremedlem  Gunn Randi Fjæstad Arnfinn Nergård Hedmark fylkeskommune 

 Styret vart oppnemnd av Miljøverndepartementet 08. november 2010

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:30.09.2020)

Styremedlemmer 2020-2023

Du finner liste over styremedlemmene med adresser, epost og telefon i dette dokumentet ...

(Publisert:30.09.2020)