Styremedlemmer og vara-

Leder 2020-2023 Ola Husa Risan
Leder 2020-2023 Ola Husa Risan


Medlemmene i nasjonalparkstyret er lokale og regionale politikere fra de 8 kommunene og 4 fylkeskommunene som berøres av verneområdene på Dovrefjell. Fra kommunene er medlemmene i hovedsak ordførere.

Under er en oversikt over styremedlemmer, både før og nå.
En mer detaljert oversikt over medlemmene i sittende styre finner du her... 
Navn på medlemmer i arbeidsutvalget er uthevet, varamedlemmer i AU i kursiv.  Navnene er aktive lenker til kontaktopplysninger og bilde for den enkelte. 

Nye styremedlemmer 2020-23 kommer snart.

2016-2019(20):

Medlemmer

Varamedlemmer

Fornavn Etternavn Representerer Parti Fornavn Etternavn Parti
Bengt Fasteraune (leder) Dovre kommune Sp


Ståle Refstie (nestleder) Sunndal kommune A Maja Solli V
Ingvill Dalseg Oppdal kommune H Ola Husa Risan
Sp
Mariann
Skotte Lesja kommune
Sp Jann Erik Dalum
A
Hilde Frankmo  Tveråen Folldal kommune A Egil Eide Sp
Magnhild Vik Rauma kommune Sp Torbjørn Rødstøl   A
Sidsel Pauline Rykhus Møre og Romsdal fylkeskommune A Arild Johannes Iversen KrF
Rolf Jonas
Hurlen Nesset kommune H Toril Melheim Strand A
Kurt Fossum Tynset  kommune V Merete Myhre Moen Sp
Ellen Haugen Bergsrønning Sør-Trøndelag fylkeskommune A Rune Krogh SP
Iver Erling Støen Oppland fylkeskommune A Wenche Kristin Haug Almestrand Frp
Bård Sødal Grasbekk Hedmark fylkeskommune MDG Gunn Randi Fjæstad A
             
Kvinner: 5     Kvinner: 7  
Menn: 7     Menn: 5  
             
    Frp 0   Frp 1
    H 2   H 0
    Krf 0   Krf 1
    V 1   V 1
    Sp 3   Sp 4
    A 5   A 3
    SV 0   SV 0
    MDG 1   MDG 0
    R 0   R 0

Styret ble oppnevnt av Direktoratet for naturforvaltning i brev av 26.1.2016.
Styret konstituerte seg 7. april 2016 med Bengt Fasteraune som leder og Ståle Refstie som nestleder. Det ble samtidig valgt et arbeidsutvalg med leder, nestleder og 3 medlemmer, samt 3 ikke-personlige varamedlemmer.

 

2012-2016:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
leder Ola Røtvei Heidi Pawlik Carlson Oppdal kommune
nestleder Ståle Refstie Janne Merete Rimstad Seljebø Sunndal kommune
styremedlem Steinar Tronhus Hanne Astrup Velure Lesja kommune
styremedlem Bengt Fasteraune Inger Lise Vorkinn Dovre kommune
styremedlem Møyfrid Brendryen Egil Eide Folldal kommune
styremedlem Rolf Jonas Hurlen Audhild Nauste Nesset kommune
styremedlem Magnhild Vik Arne Hop Rauma kommune
styremedlem Merete Myhre Moen Bersvend Salbu
Tynset kommune
styremedlem Aud Hove Lasse Lehre Oppland fylkeskommune
styremedlem Toril Melheim Strand Steinar Reiten Møre og Romsdal fylkeskommune
styremedlem Arne Braut Hanne Moe Bjørnbet Sør-Trøndelag fylkeskommune
styremedlem Gunn Randi Fjæstad Arnfinn Nergård Hedmark fylkeskommune

Styret ble oppnevnt av Miljøverndepartementet 17. januar 2012 I brev av 21.3.2012 reoppnevnte departementet Møyfrid Brendryen i stedet for Eva Tørhaug. Medlemmene i arbeidsutvalget er uthevet. Det er ikke varamedlemmer i arbeidsutvalget.

2011:

 Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerar 
 leiar Ola Røtvei Bjørg Marit Sæteren Oppdal kommune
nestleiar Per Dag Hole Marit Rolstad Lesja kommune
styremedlem Bengt Fasteraune Else Hole Ulekleiv Dovre kommune
styremedlem Eva Tørhaug Ove Meisal Folldal kommune
styremedlem Rolf Jonas Hurlen Audhild Nauste Nesset kommune
styremedlem  Hanne Skamfer Arne Steffen Lillehagen Rauma kommune 
styremedlem  Ståle Refstie Synnøve Helland Sunndal kommune 
styremedlem  Bersvend Salbu Berit Nordseth Moen Tynset kommune 
styremedlem  Anne Marie Bagstad Jøranli Gunnar Tore Stenseng Oppland fylkeskommune
styremedlem Toril Melheim Strand Arne Hoem Møre og Romsdal fylkeskommune
styremedlem Arne Braut Randi Sollie Denstad Sør-Trøndelag fylkeskommune
styremedlem  Gunn Randi Fjæstad Arnfinn Nergård Hedmark fylkeskommune 

 Styret vart oppnemnd av Miljøverndepartementet 08. november 2010

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:18.03.2020)