Styret 2015


Møteplan 2015

5.1.2015 Innkalling - Protokoll - Protokoll med samlet saksframstilling
19.2.2015 Epostmøte Innkalling - Protokoll (møtet utvidet til 25.2. m ny runde etter innspill)
26.3.2015   Innkalling - Protokoll - Protokoll med samlet saksframstilling
11.-12.6.2015   Innkalling - Protokoll - Protokoll med samlet saksframstilling
Vedlegg, jf. referatsaker
2.7.2015 Telefonmøte

(Ekstraordinært møte) 
Innkalling -Protokoll  - Protokoll med samlet saksframstilling

28.9.2015   Innkalling - Protokoll - Protokoll med samlet saksframstilling
7.12.2015   Innkalling - Protokoll - Protokoll med samlet saksframstilling

 

 

 

 
Møtedokumentene er PDF-filer med bokmerker. Bokmerkefaner vises om du bruker Internet Explorer, delvis (ikke undernivå) i Firefox, men ikke i Chrome. For full funksjonalitet i de to siste må du laste ned dokumentet til egen PC og åpne i Acrobat (Reader) for at bokmerkefanene skal vises og fungere. Dette anbefales, da dokumentene er generert ut fra at bokmerker kan brukes, og de er ofte store. 

(Publisert:12.01.2015 Sist endret:12.04.2019)