Styremøter 2021

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2021. De vises som aktive lenker etter hvert som de legges ut.

Dato

Sted

Dokumenter

11.1.

Teams
(Elstraordinært møte)

Innkalling - Protokoll - Protokoll med samla sak

16.2.

Utgått

Erstattet med møte i arbeidsutvalget 22.2.

22.3. / 12.4.

Ikke best.

Innkalling - Protokoll - Protokoll med samla sak

21.6.
og ev. 22.06.

Ikke best.

Innkalling - Protokoll - Protokoll med samla sak

4.10.

Ikke best.

Innkalling - Protokoll - Protokoll med samla sak

13.12.

Ikke best.

Innkalling - Protokoll - Protokoll med samla sak

(Publisert:07.01.2021 Sist endret:15.02.2021)