Styremøter 2019

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2019. De vises som aktive lenker etter hvert som de legges ut.

Innkallingene er bokmerkede PDF-filer for lettere å kunne bla i de store filene.  Merk at du må på nederste nivå i bokmerkehierarkiet for å åpne siden det henvises til.

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. 
Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Dette er den offisielle møteboka.
Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon. Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlova havner i registeret.

På grunn av produksjonslinjen vår blir dessverre innkallingene svært store, det er bare å smøre seg med tålmodighet ved nedlasting.
Vi får for tiden ikke generert protokoll med samlet saksframstilling grunnet en feil i systemet for dette. Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak uten vedlegg - disse gir best oversikt over saken når den er ferdig behandlet.

18.3.2019 (ekstra) e-post Innkalling Protokoll 
3.5.2019 (flyttet fra 8.4.) Hjerkinn Innkalling Protokoll 
24.6. og 25.6.2019 Hjerkinn og Kongsvold
Innkalling - Protokoll
30.9.2019 Hjerkinn Innkalling - Protokoll 
9.12.2019  Dombås Innkalling Protokoll 
(Publisert:12.04.2019 Sist endret:10.01.2020)