Møtepapirer styremøte

Dvergbjørk i haustfargar.

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre. De vises som aktive lenker etter hvert som de legges ut.

Innkallingene er bokmerkede PDF-filer for lettere å kunne bla i de store filene.  Merk at du må på nederste nivå i bokmerkehierarkiet for å åpne siden det henvises til.

Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. 

Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Dette er den offisielle møteboka.

Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling og med eventuelle relevante vedlegg) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon. Vær oppmerksom på at en del overordna saker i styret ikke legges inn i dette registeret, kun enkeltsaker etter verneforskrifter og naturmangfoldlova havner i registeret.

På grunn av produksjonslinjen vår blir dessverre innkallingene svært store, det er bare å smøre seg med tålmodighet ved nedlasting.
Feil i systemet som hindret generering av protokoll med samla sak gjør at dette ikke ble generert mesteparten av 2019 og 2020. Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak uten vedlegg - disse gir best oversikt over saken når den er ferdig behandlet. 

Vi har ikke hatt kapasitet til å legge ut alle papirer fra tidligere år, men håper å få lagt til de som mangler etter hvert. Fra sommeren 2014 ble det lagt ut ut komplette sakspapirer før møtet og vedtaksprotokoll og protokoll med samlet saksframstilling etter møtene.

Sakspapirer i styret og annen korrespondanse til og fra nasjonalparkstyret er mulig å finne ved søk i e-Innsyn. (Lenken går til ferdig søk for postjournalen vår.) 

Dokumentene er gruppert etter årstall og sortert etter dato.

 

 


CSB

Styremøter 2021

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2021. De vises som aktive lenker etter hvert som de legges ut.

(Publisert:07.01.2021 Sist endret:11.01.2021)

Styremøter 2020

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2020. De vises som aktive lenker etter hvert som de legges ut. Innkallingene er bokmerkede PDF-filer for lettere å kunne bla i de store filene.  Merk at du må på nederste nivå i bokmerkehierarkiet for å åpne siden det henvises til. Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ...

(Publisert:13.03.2020 Sist endret:17.12.2020)

Styremøter 2019

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2019. De vises som aktive lenker etter hvert som de legges ut. Innkallingene er bokmerkede PDF-filer for lettere å kunne bla i de store filene.  Merk at du må på nederste nivå i bokmerkehierarkiet for å åpne siden det henvises til. Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ...

(Publisert:12.04.2019 Sist endret:10.01.2020)

Styret 2018

9.4.2018 Hjerkinn Innkalling  -  Protokoll  11.6.2018 Hjerkinn Innkalling  -  Protokoll  17.7.2018 e-post Innkalling  - Protokoll 1.10.2018 Hjerkinn Innkalling  -  Protokoll  10.12.2018   Hjerkinn Innkalling  -  Protokoll  

(Publisert:28.03.2018 Sist endret:12.04.2019)

Styret 2017

Møteplan 2017 27.3.2017 Dombås Innkalling  -  Protokoll  -  Protokoll med samlet saksframstilling 24.4.2017 (ekstraordinært møte)  Hjerkinn Innkalling  -  Protokoll  -  Protokoll med samlet saksframstilling 15.6.2017 Dombås Innkalling  -  Protokoll  -  Protokoll med samlet saksframstilling 2.10.2017 Hjerkinn Innkalling  -  Protokoll  -  Protokoll med samlet saksframstilling 18.12.201 7    Dombå...

(Publisert:23.03.2017 Sist endret:12.04.2019)

Styret 2016

Møteplan 2016 7.-8.4.2016 Dombås. Konstituering  Innkalling  -  Protokoll  -  Protokoll med samlet saksframstilling 9.6.2016 Oppdal. NB kl 20. Befaring Hjerkinn-Torbudalen 9.-10.6. Innkalling - Protokoll - Protokoll med samlet saksframstilling 3.10.2016  Hjerkinn - Villreinsenteret Innkalling  - Protokoll - Protokoll med samlet saksframstilling 5.1.201 7  Dombås (utsatt fra 9.12.16) Innkalling ...

(Publisert:24.02.2016 Sist endret:12.04.2019)

Styret 2015

(Publisert:12.01.2015 Sist endret:12.04.2019)

Styret 2014

Innkallinger (komplette sakspapir) til og protokoller fra møter i Dovrefjell nasjonalparkstyre 2014. Blir aktive lenker etter hvert som de legges ut. På grunn av innarbeiding av rutiner har vi ikke alle sakspapirtyper på plass for første møter. Innkallingene er bokmerkede PDF-filer for lettere å kunne bla i de store filene.  I en del nettlesere må du laste ned fila og opne i Adobe Reader ...

(Publisert:02.07.2014 Sist endret:24.02.2016)

2013

Styremøteprotokoller for 2013

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.02.2016)

2012

Styremøteprotokoller for 2012

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:24.02.2016)