Arbeidsutvalget 2014

Vi legger ut protokollene fra arbeidsutvalget her etter hvert som de er godkjent.  De legges ut med samlede saksframstillinger, det vil si at hver sak har saksutredning pluss vedtak.  

Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøte, "T" telefonmøte.

Inkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak - dissse gir best oversikt over saken. Enkeltvedtakene (samlet saksframstilling) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon.  Per i dag er ikke alle papirer lagt ut, men vi prioriterer å legge ut de nyeste og å være ajour med nye.

 • Arbeidsutvalget 15.12.14 T Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget   3-8.12.14 TE Innkalling - protokoll - prot. m samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget 18.11.14 T Innkalling- protokoll - protokoll med samlet saksframstilling
 • Arbeidsutvalget   3.11.14 T Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget   22.9.14 E Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget     2.9.14 E Protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget   27.8.14 E Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget   18.8.14 E Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget   10.7.14 E Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget   19.5.14 Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget     3.3.14 Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Arbeidsutvalget     3.2.14 Innkalling - protokoll - protokoll med samlet sakframstilling
 • Carl S. Bjurstedt