Arbeidsutvalget 2020

Vi legger ut dokumentene  her etter hvert som de er godkjent.   

Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et elektronisk møte, "T" er telefonmøte.  "X" er avlyst. Med økt delegering til forvalterne fra 2015, er det få saker som trenger behandling i AU.


Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak - disse gir best oversikt over saken. Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon.  

Om det ikke er merknader til sakene i møtet og vedtakene lik innstillingen i samtlige saker, lages ikke ptotokoll med ssamlet saksframstilling.

Møtedokumenter arbeidsutvalget 2020

I tillegg kan påregnes møter ved behov, disse tas normalt også elektronisk.

Mandag 2.11. E Innkalling protokoll 
(Publisert:05.05.2020 Sist endret:20.11.2020)