Arbeidsutvalget 2018

Vi legger ut dokumentene  her etter hvert som de er godkjent.   

Så snart papirene kan lastes ned, blir det aktuelle dokumentet nedlastbart som en aktiv lenke. "E" bak datoen forteller at det er et epostmøtemøte, "T" er telefonmøte.  X er avlyst. Med økt delegering til forvalterne fra 2015, er det få saker som trenger behandling i AU.


Innkallingene inneholder saksframstilling med forslag til vedtak ("innstilling") og vanligvis vedlegg. Protokollene kun møtebehandling og vedtak.  Protokoll med samlet saksframstilling er saksframstilling med vedtak - disse gir best oversikt over saken. Enkeltvedtakene (som samlet saksframstilling) er også å finne i miljøvedtaksregisteret, som har en grei søkefunksjon.  

På grunn av tekniske problemer etter oppdatering av ePhorte (programmet som holder styr på sakene) får vi ikke laget protokoll med samla saksframstilling inntil videre. Om det ikke er merknader til sakene i møtet og vedtakene lik innstillingen i samtlige saker, lages ikke denne uansett.

Møtedokumenter arbeidsutvalget 2018

I tillegg kan påregnes møter ved behov, disse tas normalt som e-postmøter.

Mandag 12.2. X Avlyst
Mandag 7.5 T Innkalling protokoll 
Mandag 27.8. T Innkalling - protokoll - protokoll med samla saksframstilling
Mandag 5.11. T Innkalling - protokoll - protokoll med samla saksframstilling

 

(Publisert:23.05.2018)